Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Sử dụng quả cây giúp giặt sạch quần áo

Muốn có găng dùng dàn, lấy hột găng giã nhỏ, phơi khô đẽ dành. Khi giặt đem ngãm cho thấm nước và lại làm như vởi quả tươi.
Quả vỉn : Cày vìn là một loại cày to, lá dàv như lả thị. Quả vìn hình bầu dục, vỏ ngoài xanh bóng, có nhựa. Quả VÌĨ1 cỏ bọt nhiều hơn quả găng và dùng tốt hơn so Ị với quả găng.
Quả vin hải về, bóc lấy vỏ ngoài, bỏ hột, cho vào túi vâi, ngâm YỚi 2 bát nước lã, vò kỹ. Dùng nưởc này và túi YÌn giặt quần ảo theo cách hưửng dẫn ở trên. Giặt xong đem phơi khô tủi vin đễ dùng lần sau hoặc đê gội đầu, rửa tay, đánh bát đĩa dính mỡ.
Muốn có quả vin dùng dần, đem phơi khô. Mồi lần giặt quần áo và gội đầu, láy độ 5 quả ngâm vào nưóc nỏng, giặt như với quả tươi. Nếu có điều kiện, ta có thễ I cô nước quả vin thành dạng keo. Lấy 500g vỏ vìn tươi hoặc 200g vìn khô sẳc 3 nước, mỗi lần với 1 bát nước Ị lã. Trộn 3 nước đỏ vởi nhau, đem cô thành dạng keo (nên cô cách thủv). Có thễ trộn thêm nảt-ri cảc-bô-nát ìỉhari vào keo vin đễ đóng thành bảnh giặt quần áo trắng. Mỗi lần dùng chỉ cân lấy một miếng bẳng đốt ngón tay hòa vào nưởc nóng, đẽ nguội, gội đầu hoặc giặt ảo.
Quả bò hòn: Phương pháp sử dụng và cất giữ giống như quả vìn.