Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Lựa chọn và sử dụng đồng hồ đeo tay

Công ty in catalogue nhanh / Máy lọc nước kangaroo / nem van thanh

Xin giới thiệu một số phương pháp chọn mua đòng hồ:
Xem máy: cỏ 3 loại máy: mảy chìm, máy nồi và máy «ốp. Mảy chìm tốt hơn máy nồi, máy cốp chạy kém nhất. Máy chìm là mảy có bánh xe chuyên kim giày nằm chìm dưới càu bận máy nên rẩ. vững và ít bị hư hỏng. Gòn ở máv not, bánh xe này nẳra chủnh vênh trên mặt mảy nên rất dỗ hỏng, mở đồng hồ máy nôi ra, ta nhìn thấy
ngay bánh xe này, có màu vàng. Máy chim và mảy nôi thường có 17 ehân kính là những hạt khoáng thạch rẩt cứng, màu hồng, màu xanh hoặc kliûng màu cỏ tác. dựng chạy trơP,. Máy cốp có rất ít hoặc khôn« cỏ chân kính nôn lực ma sát nặng, có cấu tạo máy đơn sơ, vỏ ngoài lại dày, kính cao, tiếng máy chạy nghè rất to. Ba so máy cổp đều đặt bánh xe chuyên kim giây vào trong nên nhiều người thường lẫn máy cốp với máy chìm.
Nghe máy: Máy chìtn chura sửa chira nhiều có tiếng ngàn kim loại, gọi là tiếng« chuông ». Đồng hồ hỏng trục hoặc hỏng các bộ phận tiếp cận thì tiếng máy chạy nghe lạo sạo, không đêu nhau.
Lẫc máy: Cằm chặt đồng hồ trong lay, lắc qua lắc lại, nếu có tiếng kêu lạch cạch là các bộ phận bên trong đã bị hông.
Thử bộ phận kim: Khi kẻo núm lên dày cót ra đê vặn kim, nếu có tiếng kêu nhẹ và núm không tự động tụt xuống, vặn mẩy vòng 2 kim đều chỉ đúng giờ, khòng chỉ lệch chữ số; kim giày khi chạy, đễ dốc đầu xuống không có hiện tượng « nhảy » cách quăng là đồng ho tột.
Thử bộ phán dây cót : Dày cót vặn êm tay, không có tiếng kêu lạch cạch; khi nới hết dày cót, mới lên một vòng, đòng hồ đã chạy được là tốt. Gót phải chạy ngoài 32 tiếng Yà không bị nối. Nếu cần ta nèn mở cót xem.
Hàng ngày lốn dày mội làn vào một lúc nhất địitù, với một số vòng nhất định. Khòng lên dây quá chặt, dễ bị đứt cót. Lên dây buồi sảng tốt hcra buổi chiều, vì ban ngày làm việc nhiều, cần có một bộ máy chạy khỏe và đeu đỗ chống lại những ảnh hưởng của va chạm trong khi làm việc.