Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Để chiếu không mốc và lâu rách bạn cần

Quấn sửa motor / Máy in canon 2770 / Giá máy lọc nước kangaroo

Chiếu dùng ít lâu đem cẩt đi, lúc lấy ra dùng thường hay bị mốc. Muốn tránh mốc, sau khi dùng xong, đem chiếu giặt bằng nước lã cho hết bụi bần, rồi giặt lại bẳng nước muối đẽ chiếu được trắng, xong phơi khô. Dùng mróc phèn chua đậm đặc. phun đẽu một lượt vào chiếu ròi đem phoi lại cho thật khô. Làm như vậy, chiếu sẽ không bao giờ bị mốc cả.
Muốn chiếu lâu rách
Cói đỗ dệt chiếu gặp trời nồm dễ hút ầm, mốc và mềm niiũu lại; gặp Irởi hanh dễ liị giòn, gẵy. Vì vậy, khi trời xiồra, không nên gộp chiếu đề lâu ngày mà nên dùng luôn; cỏ hoi người, chiếu sẽ khòng mốc. Khi giặt chiếu, không nên phơi chỗ nắng quá to, cói sẽ khô kiệt, gấp lại dễ bị gãy. Chỉ cần phoi nắng vừa khỏ, lấy vào dê dịu một lát rồi mới gấp lại. Nếu bị mưa, hoặc nước nhỏ xuống, làm một vài chỗ thàm vàng, thl nên liong chiếu chỗ có gió cho khô chủ’ không nên gấp lại.