Đá hoa cương, Đá granit, đá thạch anh, đá mỹ nghệ, tượng đá

Các biện pháp giúp tiết kiệm tiền điện thoại

In nhanh laser màu giá rẻ / Giá lọc nước kangaroo / nem lien a

Sau thời gian dài sử dụng công nghệ IP (giao thức Internet), có giá cước rẻ hơn so vói dịch vụ điện thoại truyền thống nèn TCty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trương mở rộng cung cấp dịch vụ này cho tất cả thuê bao cô định).
Hiện tượng phát sinh cuộc điện thoại quôc tê ngoài ý muôn của khách hàng khi sử dụng Internet là do khách vô tình truy cập các Website của mạng máy tính tại nước ngoài. Qua tìm hiểu, Công ty Điện thoại Tây thành phố thấy có nhiều nguyên nhân như sau:
• Khi sử dụng dịch vụ truy cập Internet của các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước như VNN (1260, 1267, 1268, 1269), FPT (1280), Netnam… bằng phương thức quay số, khách phải thanh toán 2 khoản cước: Một khoản do nhà cung cấp dịch vụ Internet và một khoản cước (thường là cước nội hạt) cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại. Do các cửa ngõ truy cập của các nhà cung cấp dịch vụ Internet này đều nằm trong nước VN nên không thể phát sinh cước quốc tế do truy cập Internet qua các cửa ngõ nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều phần mềm có cài sẵn tính năng hô trợ người sử dụng có khả năng tạo kết nối (dial-up connection) điều khiển modem quay sô kết Ĩ1ỖỈ đến các sô điện thoại quốc tê nếu người sử dụng không hiểu rõ cách sử dụng. Một số chương trình kết nôi Internet phô biên như Internet Connection Wizard, AT&T Worlnet Service, Ameri¬can on line (AOL), the Microsoli Service Network (MSN)… CÓ the tạo các kết nối đến sô điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.
Ví dụ: Chương trình Internet Connection Wizard là chương trình phổ biến nhât ở VN, nó luôn được cài đặt trên các máy tính chạy trên nền Windows, có thể lựa chọn kết nối điện thoại tới ít nhất 49 nhà cung cấp dịch vụ Internet tại 49 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trên thế giới như Australia (0061293811400…), United Kingdom
(00447005908866…), Solomon ISL (006792750, 006792782,…), …và đồng nghĩa với việc phát sinh các cuộc gọi điện thoại quốc tê đến các sô điện thoại đó mà khách không hề hay biết. Như vậy dẫn đến mỗi khi vào Internet thì khách đã vô tình quay sô đến các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài mà không phải quay sô đến nhà cung cấp dịch vụ trong nước.
Do người sử dụng chạy một sô chương trình có tính năng quay sô quôc tê và truy cập vào một sô Website nhất định tại nước ngoài, đặc biệt là các Website cho phép tải xuông download và cài vào máy tính của ngưòi truy cập Internet các chương trình xem hình ảnh động… các chương trình này thường ở dạng một tập tin có khả năng tự chạy, có kích thước nhỏ nên dê dàng sao chép. Sau đó chương trình sẽ ngắt kết nôi Internet hiện hành và tự động quay sô truy cập quốc tế vào các
Wlbsite nước ngoài, điều này làin phát sinh cuộc gọi quốc tế ma người sử dụng Internet lt hòng hề hay biết.
• Do chức năng đăng ký (reg- imter) trong một số chương trình I iện ích thông dụng như: Norton Ưltility, WinFax, Bit-Fax,… sau khi cài đặt xong các chương trinh này, nó thường yêu cầu đăng ký vời nhà sản xuất bằng Internet (lể nhận những thông tin cập nhật về sản phẩm. Chưcmg trình 80 yêu cầu người sử dụng khai háo một sô thông tin như tên người sử dụng, quốc gia đang ở. Sau khi đăng ký khách chỉ cần nhấn vài nút là chương trình sê l ạo một biểu tượng để kết nối đến Website của nhà sản xuất và thực hiện việc đăng ký sản phẩm. Khi khách sử dụng chương trình, chưong trình sẽ tự động quay sô đi quôc tế mà không cần truy cập vào Internet, do đó cũng dẫn đến cuộc gọi đi quốc tế không theo ý muốn của khách.